Szkolenia i Kursy

edukacja

Szkolenia dla Szkół, Przedszkoli, Placówek Wychowawczych, DPS, PCPR, OHP, MOPS, GOPS.
Każde szkolenie jest dopasowane do potrzeb danej placówki, jednostki.
Certyfikujemy placówki z metody Pozytywna Dyscyplina.
Szkolenia mogą mieć formę stacjonarną lub online.

rodzina

Szkolenia i Kursy dla Rodziców, dla Rodzin z Pieczy Zastępczej, dla osób pracujących z Rodzinami. 
Szkolenia posiadają formę stacjonarną lub online.

Rejestracja

Jak zarejestrować się na szkolenie czy kurs?

Nr telefonu:

+48 668 00 62 68

E-mail:

wjablonski@aprozwoju.pl

01.

Skontaktuj się z nami, celem omówienia i zbadania Twoich potrzeb.

02.

 Podpisz umowę na usługę edukacyjną.

03.

Weź udział w szkoleniu, kursie.