Wojciech Jabłoński


Założyciel i właściciel Akademii

Pozytywnego Rozwoju. Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, dla Nauczycieli, a także w Biznesie (EPW). Członek stowarzyszenia Positive Discipline Association

(PDA) w USA. Nauczyciel, pedagog, psychoterapeuta, muzykoterapeuta, trener

biznesu, mentor, rewalidator.

Współpracuje ze szkołami, PCPR-ami, urzędami na terenie całego kraju.


Czym się zajmujemy

Zajęcia dla Dzieci

Zajęcia Podstawy Programowej, Zajęcia dodatkowe,

Terapię, Rewalidację, Psychologa, Logopedę, wszystko to czego potrzebuje Twoje Dziecko. 


Mamy uczniów realizujących naukę w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej

(Liceum).

Warsztaty dla Rodziców

Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców.

Szkoła dla Rodziców – jak wychowywać bez kar i nagród, oparta na szacunku i miłości do dziecka.

Grupa wsparcia Rodzic Przyjacielem Rodzica.

Jak pomóc dziecku się uczyć – techniki uczenia się.

Nastolatek – nie musimy z nim walczyć.

Wszystkie warsztaty prowadzone są stacjonarnie lub online.


Warsztaty dla Nauczycieli

Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla Nauczycieli

Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim poradzić?

Warsztaty  – Trudny Rodzic? – Nie, taki nie istnieje.

Warsztaty – WOPFU i IPET – krok po kroku.

Wszystkie warsztaty prowadzone są stacjonarnie lub online.


Zajęcia dodatkowe dla
Dzieci i Młodzieży

Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla Nauczycieli

Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim poradzić?

Warsztaty  – Trudny Rodzic? – Nie, taki nie istnieje.

Warsztaty – WOPFU i IPET – krok po kroku.

Wszystkie warsztaty prowadzone są stacjonarnie lub online.